Its Your Turningpoint praktijk van Energetisch Therapeut Ruud de Graaf

Energetische behandelingen die helpen je leven voorgoed te veranderen.

Veel mensen kampen in deze tijd met fysieke, mentale en/of emotionele problemen. De druk op het werk, de hectiek en stress in de samenleving, de verwachtingen en verplichtingen in het sociale leven, de kwaliteit van voeding, … Stuk voor stuk dragen ze bij aan hoe het leven wordt ervaren, maar de bron van deze problemen ligt in onszelf. Zolang we de oplossing buiten onszelf blijven zoeken, dan kunnen we deze problemen hooguit tijdelijk verhelpen.

De eerste stap in herstel is om de diepere oorzaak van het probleem, waarmee we worstelen, helder te krijgen. Daarna volgt het verwerken en loslaten, maar de uitvoering van elke stap zonder hulp is niet zo eenvoudig. Vergelijk het met leren zwemmen. Daar maken we immers in het begin ook gebruik van extra hulp. Mijn gaves ondersteunen alle stappen in het proces, door inzichten, healing, meditaties en inspiratie, waardoor een ieder, die de intentie heeft om aan zichzelf te willen werken, vanuit een innerlijke rust gaat staan voor wie zij/hij werkelijk is en kiest voor wat hij/zij belangrijk vindt.

De effecten van de behandelingen, zijn via bioresonantie aangetoond, maar het gaat er natuurlijk vooral om dat je zelf verandering voelt.

Ruud de Graaf en Danah Bosch beiden energetisch therapeut op een spirit evenement geven Merdian Energetics behandeling