Meridian Energetics

12 Chakra systeem

Meridian Energetics is als behandelings vorm gechanneld door Mel Brand (Canada). Naast de gangbare aspecten van een energetische behandeling geeft deze vorm extra diepgang, enerzijds door te werken op de energetische meridianen (niet te verwarren met de meridianen zoals we die kennen van acupunctuur) en anderzijds door het activeren van het 12 chakra systeem. Het 12 chakra systeem is er altijd al geweest, maar ze is nooit actief geweest, omdat de tijd er nog niet rijp voor was.

Spirit daalt meer in

Door het opruimen van emotionele bagage, aangeleerd gedrag en onbewuste denkpatronen die de menselijke geest klein houdt, kan spirit meer indalen. Daarmee bereik je dat je je leven gaat ervaren vanuit een ander perspectief. Je ziet geen obstakels meer, maar mogelijkheden. Je hebt overzicht en ervaart elke situatie, elke minuut van de dag vanuit een innerlijke rust. Je sprankelt van energie en je bent creatief in elk opzicht. De extra chakra’s die door je groeiend zelfbewustzijn krachtiger worden kun je zien als tools die je mogelijkheden geven om het leven op een ander level te ervaren.

Meridian Energetics

Meridian Energetics

Deze vorm van healing omvat het activeren van energetische meridianen, het opruimen van energetische blokkades, het herstellen van energetische templates, het activeren van het 12 chakra systeem en het op gang brengen van de kundalini. De energetische imprint die je krijgt werkt minimaal 2 weken door. Gedurende die periode is het belangrijk om veel water te drinken om emotie energie die na de behandeling los komt ook via de fysieke weg af te kunnen voeren.

Bioresonantie

De effecten van mijn behandelingen als Meridian Energetics practitioner zijn via bioresonantie aangetoond, maar het gaat er natuurlijk vooral om dat je zelf verandering voelt.

Zowel online als in persoon 

Meridian Energetics behandelingen kunnen zowel online als in persoon worden gegeven. Energetische behandelingen worden namelijk niet gehinderd door tijd en ruimte, wat ze bij uitstek geschikt maakt om ze online te kunnen geven. De voorkeur wordt dus uitsluitend bepaalt door jezelf. In de praktijk kun je kiezen om gebruik te maken van de cliënten tafel.