Privacybeleid

Privacy beleid Its Your Turningpoint

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Its Your Turningpoint kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door haar geleverde diensten en/of omdat u de website bezocht.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Betalingsgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

De persoongegevens, zoals voor- en achternaam, telefoon nummer en e-mail adres worden gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden en om de overeengekomen dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

De betalingsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke plichten.

Google analytics gebruikt uw IP-adres voor website analyse doeleinden. Meer uitleg hierover wordt verderop in deze verklaring gegeven.

Alle persoonsgegevens die Its Your Turningpoint verwerkt worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Its Your Turningpoint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de te verlenen diensten te kunnen realiseren. Daarna worden de gegevens nog tot maximaal een jaar na de laatste dienstverlening bewaard. De persoonsgegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens aan u ter inzage aangeboden, gecorrigeerd of verwijderd, zolang dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen.

Delen met derden
Its Your Turningpoint verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Website
De website gebruikt beveiligde verbindingen middels Secure Sockets Layer (SSL, herkenbaar aan https voor de URL) waarmee alle informatie uitwisseling tussen u en de website (dus ook uw persoonsgegevens) wordt beschermd tegen bijvoorbeeld ongewenst meelezen.

De website maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Its Your Turningpoint maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe (potentiële) clienten de website gebruiken en hoe effectief Google zoekresultaten zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres opgeslagen in Google servers. Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van Google.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan Its Your Turningpoint te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Its Your Turningpoint heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie met betrekking tot de website van Its Your Turningpoint te gebruiken voor andere Google-diensten.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Its Your Turningpoint zijn verbonden. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact over privacy
Its Your Turningpoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Its Your Turningpoint verzamelde persoonsgegevens, stuur dan een mail naar privacy@it-your-turningpoint.nl.

beste geleide meditaties