Ja zo simpel is het om samen die mooie wereld vol Liefde te creëren. Probleem is dat het niet zo simpel is om van je angsten af te komen. Ten eerste moet je ze herkennen… Gelukkig komen ze naar de oppervlakte in situaties die je van streek maken of wanneer je iemand veroordeeld. Gebruik zelf-reflectie in die situaties om je er meer van bewust te worden. En als je er van bewust bent, sta jezelf dan toe om die angst te voelen. Die angst ben jij niet zelf. Het heeft zich alleen vastgezet in jou als gevolg van een onverwerkte een ervaring die je had in het verleden. Je kunt de angst loslaten door het te omringen met de Liefde en het Licht die je nu bent. Gun jezelf daarvoor een moment om afstand te nemen van het dagelijkse leven… Wandel in de natuur, mediteer of ga lekker relaxen in een gemakkelijke stoel en vraag je Hoger Zelf om je te helpen.

Yes it is that simple to create together this beautiful world full of love. Problem is that it is not so simple to get rid of your fears. First of all you need to recognize them… Fortunately they come to the surface in any situation that upsets you or when you judge someone. Just use self-reflection in these situations to become more aware of them. And when you are aware, just allow yourself to feel this fear. This fear is not you. It has nestled itself in you because of an unprocessed experience that you had in the past. You can release it by embracing it with the love and light you are right now. Allow yourself to distance for a moment from your daily live… Walk in nature, meditate or just allow yourself to relax in your comfy chair and ask you Higher Self to help you.

Heart to Heart,

Ruud